Home > Industry/Domain > Geography

Geography

The study of physical characteristics of earth and the distribution and effects of life on earth, especially that of humans.

7Categories 93144Terms

Add a new term

Contributors in Geography

Geography > Fyzická geografie

aljašských lesů

Geography; Physical geography

Vysoká mid-latitude Biom vévodí jehličnaté lesy. Převládající vegetace této Biom je různé druhy smrk, jedle, borovice a cedry. , Nazývaný také tajga.

Bora

Geography; Physical geography

Termín používaný k popisu sestupné vítr v Jugoslávii.

bottomset postel

Geography; Physical geography

Horizontální deltaic uložení Lužní sedimentu složený z jemných naplavenin a hlíny.

brakické

Geography; Physical geography

Prostředí, které je ovlivněna mořské vody s menším slanost než 35 dílů na tisíc (obvykle způsobeno přítomností příliv čerstvé vody).

bajada

Geography; Physical geography

Po sobě jdoucích série naplavené vějíře tvořící podél okraje lineární pohoří. Povrch této funkce undulates postupnou způsobem jak se postupuje od středu jednoho Náplavový do ...

neúrodná

Geography; Physical geography

(1) Termín používaný k popisu část Jižní Dakota. (2) Termín používá k popisu polosuché krajiny, která byla ovlivněna silná říční eroze. Vyznačuje hlubokými roklemi a roklí, tvar ...

backswamp

Geography; Physical geography

Bažinatá oblast nízké ležení v Lužní datový proud. , Běžně vyskytují za hrází.