Home > Industry/Domain > Fire safety

Fire safety

Fire prevention, protection and firefighting.

2Categories 112850Terms

Add a new term

Contributors in Fire safety

Fire safety > Prevence a ochrana

místnost

Fire safety; Prevention & protection

Prostor nebo oblast ohraničená zdmi.

plochy zakryjí

Fire safety; Prevention & protection

Ocasní části letadla, která zahrnuje horizontální a vertikální stabilizátory.

kouř zóna

Fire safety; Prevention & protection

Kouř kontrolní pásmo, v němž se nachází oheň.

stahovací

Fire safety; Prevention & protection

Šíření požáru vypuštění nebo pádu spalování materiálů. Synonymous s "pádem dolů. \

Vrstvení

Fire safety; Prevention & protection

Systematický proces odstranění suti shora dolů a pozorovat relativní umístění artefakty na místě požáru.

ptáčata

Fire safety; Prevention & protection

Svislé potrubí spojující main line(s) systém s větve na různých úrovních v zařízení.

chránit

Fire safety; Prevention & protection

Použití některého nebo všech dostupných opatření k omezení požární dopad.