Home > Industry/Domain > Financial services

Financial services

Related to any service provided by the finance industry, which encompasses a broad range of organisations that deal with the management of money.

17Categories 144162Terms

Add a new term

Contributors in Financial services

Financial services > Finančnictví obecně

neodvolatelné důvěry

Financial services; General Finance

Důvěru, která není schopna pozměnit, pozměněny nebo odvolán.

likvidátor

Financial services; General Finance

Osoba jmenovaná nezajištěné věřitele ve Velké Británii dohlížet na prodej majetku insolventní firmy a splácení svých dluhů.

likvidační hodnota

Financial services; General Finance

Čistá částka, kterou by mohla být realizována prodejem aktiv firmy po zaplacení dluhu.

indexování

Financial services; General Finance

Pasivní nástroj strategie pro výstavbu portfolia akcií určený ke sledování celková návrat výkon index akcií.

neodvolatelný akreditiv

Financial services; General Finance

Zajištění prostředků vydané bankou, která nemůže být zrušeno nebo změněno bez souhlasu příjemce.

likvidita

Financial services; General Finance

Vysoká úroveň obchodních aktivit, umožňující nákup a prodej s minimální cenu narušení. Také, trh charakterizován možnost nakupovat a prodávat s relativně snadno. Protiklad ...