Home > Industry/Domain > Financial services

Financial services

Related to any service provided by the finance industry, which encompasses a broad range of organisations that deal with the management of money.

17Categories 144162Terms

Add a new term

Contributors in Financial services

Financial services > Účetnictví

nahromaděný úrok

Financial services; Accountancy

Úroky z dluhopisů od poslední úroková platba byla provedena. Kupující dluhopisu platí tržní cena plus naběhlý úrok.

Vzdělávejte se!

Financial services; Accountancy

Ocenění finanční pomoc v podobě peněz vlády způsobilé jednoho příjemce grantu se bez očekávání, že finanční prostředky budou vyplaceny zpět. To není zahrnovat technickou pomoc, ...

splatné půjčky

Financial services; Accountancy

Finanční závazky jiné než krátkodobé závazky vyplývající z běžných úvěrových podmínek.

fixní aktivum

Financial services; Accountancy

Aktivum, které nevyhovuje definici likvidního (běžného) aktiva

materiálnost

Financial services; Accountancy

Informace je materiál, je-li její neuvedení nebo nesprávné uvedení mohlo ovlivnit ekonomická rozhodnutí uživatelů, přijatá na základě finančních výkazů.

datum měření

Financial services; Accountancy

Datum, kdy poskytována reálnou hodnotu nástrojů vlastního kapitálu se měří pro účely IFRS 2. U transakcí se zaměstnanci a ostatními poskytující podobné služby, měření datum je ...

měření

Financial services; Accountancy

Proces určování finančních částek sledující prvky finančních výkazů mají být uznána a v rozvaze [výkaz finanční pozice] a výkaz zisků a ztrát [výkazu o úplném ...