Home > Industry/Domain > Environment

Environment

Issues related to the circumstances or condition of the earth's natural surroundings.

9Categories 46865Terms

Add a new term

Contributors in Environment

Environment > Ochrana půdy

abiotickým prostředím

Environment; Land preservation

Komponenty životní prostředí (kameny, minerály, půdy, vody a klimatu).

greywater

Environment; Land preservation

Odpadní vody generované z domácích aktivit jako Prádelna, mytí, a koupání, který lze v místě pro použití jako krajina zavlažování a konstruovány mokřadů. Greywater se liší od vody ...

vyčištěná voda

Environment; Land preservation

Voda, která měla byly ošetřeny chemicky nebo fyzicky aby bylo vhodné pro zamýšlené použití.

povrchové vody

Environment; Land preservation

Voda na povrchu terénu (jezera, řeky, rybníky, povodňovou vodou raději vyhoďte, oceány, atd.); srážky, které namočit do země nebo návrat do atmosféry vypařování nebo ...

odpadních vod

Environment; Land preservation

Voda obsahující odpadu včetně greywater, blackwater nebo kontaminované odpady kontakt, včetně generovaných procesem a kontaminovaných srážek odtoku vody.

brakická voda

Environment; Land preservation

Voda, která má větší slanost než sladká voda, ale ne tolik jako mořské vody. Mohou vyplynout z míchání mořské vody s vodou, jako v Ústí, nebo to může nastat v brakické fosilní ...

slepice kryt

Environment; Land preservation

Lehké trávy v zemi bažant, který často drží slepice, ale ne kohouti.