Home > Industry/Domain > Engineering

Engineering

The discipline, art, skill and profession of applying scientific knowledge and principles to the design and manufacturing of machines, structures, devices, systems, materials and processes.

5Categories 321696Terms

Add a new term

Contributors in Engineering

Engineering > Hydrologie

hydrologie

Engineering; Hydrology

Hydrologie je studium pohybu, distribuce a kvality vody na zemi i na jiných planetách, včetně cyklus koloběhu vody, vodní zdroje a udržitelnost životního prostředí povodí. Domény, ...