Home > Industry/Domain > Energy

Energy

Anything related to the production or supply of energy in any form.

23Categories 123009Terms

Add a new term

Contributors in Energy

Energy > Větrná energie

Bod společných spojovacího zařízení (PCC)

Energy; Wind energy

je bod na veřejnou elektrickou síť na ostatních zákazníků, kteří jsou, nebo by mohl být, připojen. Není nutně na stejném místě jako bod připojení.

Větrná energie

Energy; Wind energy

Větrná energie je odvozen od větru vytvořit užitečnou formu energie. Například pomocí větrné turbíny pro generování elektrické energie, nebo výstavba větrných mlýnů vyrábět ...

Větrná farma

Energy; Wind energy

Větrná farma je venkovní elektrárna, že převede větrné energie na elektrickou. Větrné farmy se obvykle nacházejí v ploché, dokořán a sotva obydlených oblastech, kde je stálý ...

Vestas

Energy; Wind energy

Vestas Wind Systems A/S je dánský výrobce, prodejce, instalátor a obsluhovatele větrných turbín. Je to zlobit největší společnost na světě, ale kvůli rostoucí konkurence svůj ...

teplota

Energy; Wind energy

Míra teplo nebo chlad objektu nebo látky s odkazem na některé standardní hodnoty.

zemětřesení

Energy; Wind energy

Série vibrace vyvolané v zemské kůře náhlé prasknutí a oživení hornin, v nichž elastické napjatosti se pomalu hromadí.

alternativa

Energy; Wind energy

Poskytoval na výběr ze dvou nebo více věcí, propozice nebo způsoby jednání.