Home > Industry/Domain > Electronic components

Electronic components

Any basic device or physical entity in an electronic system used to affect electrons or their associated fields.

13Categories 14741Terms

Add a new term

Contributors in Electronic components

Electronic components > Indukční zařízení

frekvenční modulace

Electronic components; Inductive devices

Metoda rozhlasového vysílání, která mění pro různé zvuky z reproduktorů v rádiu frekvence rádiových vln.

elektromagnetismu

Electronic components; Inductive devices

Magnetismus, který se vyrábí elektrické náboje, které se pohybují, jako když se Elektrony pohybují přes drát do elektrického obvodu.