Home > Industry/Domain > Electronic components

Electronic components

Any basic device or physical entity in an electronic system used to affect electrons or their associated fields.

13Categories 14741Terms

Add a new term

Contributors in Electronic components

Electronic components > LCD panely

Zobrazit tekutých krystalů (LCD) monitor cover

Electronic components; LCD Panels

Ochranný obal zabránit LCD monitoru před poškozením.

Barevná teplota

Electronic components; LCD Panels

Měří ve stupních Kelvina, barevná teplota je odkaz, poskytuje standard pro definici standardních barev, vydané od počítačové monitory. 6500 k je blízko Evropské TV standard a ...

frekvence hodin/tečka tečka

Electronic components; LCD Panels

Frekvence, s níž bodů (nebo pixelů) jsou osvětleny na obrazovce. jedna tečka jak rychle lze vyrábět na obrazovce. Obecný vzorec pro výpočet frekvence tečka je: H x v. x interval x ...

frekvence hodin/tečka tečka

Electronic components; LCD Panels

Frekvence, s níž bodů (nebo pixelů) jsou osvětleny na obrazovce. jedna tečka jak rychle lze vyrábět na obrazovce. Obecný vzorec pro výpočet frekvence tečka je: H x v. x interval x ...