Home > Industry/Domain > Electrical equipment

Electrical equipment

Any equipment that involves the controlled conduction of electrons.

12Categories 32300Terms

Add a new term

Contributors in Electrical equipment

Electrical equipment > Generátory

Šířka pásma

Electrical equipment; Generators

Termín dnes používaný k popisu kapacity nebo množství dat (datové, hlasové nebo video) komunikačním médiem je schopen vyjít vstříc.

Bloom Box

Electrical equipment; Generators

inovativní gadget, který vyrábí elektřinu využívá uhlovodíků jako propan a benzín. Vytvořil Kalifornie založená společnost Bloom Energy takzvaný "moc in-box" se používá eBay, ...

Statická elektřina

Electrical equipment; Generators

Elektrický náboj, který vrší na objekt, namísto protéká jako proud.

turbína

Electrical equipment; Generators

Některé z různých strojů s rotorem, obvykle s lopatky nebo čepele, poháněné tlak, hybnost nebo reaktivní axiálního pohybu kapaliny, páry, vody, horkých plynů nebo vzduchu, buď ve ...

generátor

Electrical equipment; Generators

Stroj, který přeměňuje jedna forma energie do další, zejména mechanickou energii na elektrickou energii.

Volt

Electrical equipment; Generators

Volt je jednotkou elektrického potenciálu. Potenciál jednoho voltu způsobí proud jeden amper proudit přes odpor jednoho Ohm.

rádiové frekvence (RF)

Electrical equipment; Generators

Jakékoliv frekvence v rámci elektromagnetického spektra, spojená s šíření rádiových vln.