Home > Industry/Domain > Electrical equipment

Electrical equipment

Any equipment that involves the controlled conduction of electrons.

12Categories 32300Terms

Add a new term

Contributors in Electrical equipment

Electrical equipment > Transformátory

mikrofon

Electrical equipment; Transformers

Zařízení, které zapne zvuk na elektrické impulsy. Mikrofony se používají s přístroji pro záznam zvuků.

přijímač

Electrical equipment; Transformers

Zařízení, které mění rádio nebo mikrovlnné signály do zvuku nebo světlo. Rádia a telefony mají přijímače v nich.

kondenzátor

Electrical equipment; Transformers

Zařízení, které způsobuje plyn nebo pára proměnit v kapalina, obvykle to chlazení.