Home > Industry/Domain > Education

Education

The act or process of teaching or learning.

11Categories 142421Terms

Add a new term

Contributors in Education

Education > Vyšší vzdělání

Upřesnit umístění (AP)

Education; Colleges & universities

Program střední škole ve Spojených státech a Kanadě sponzorované College Board, která nabízí standardní kurzy pro studenty středních škol, které jsou obecně odpovídá Pregraduální ...

Univerzita

Education; Higher education

Místo pro získání vysoké úrovni stupně vzdělání.

střední škola

Education; Higher education

Střední školy (třídy 7-12 nebo 9-12). Ve schématu 6 + 6, první tři roky (třídy 7-9) jsou známy jako "junior high school" a poslední tři roky (10-12) jako "senior high ...

Dolní rozdělení

Education; Higher education

První dva roky programu bakalářský titul, který se skládá převážně z kurzů na úvodní a základní úrovni.

Absolvent

Education; Higher education

(1) Osoba, která úspěšně dokončil program studia a získal poslední award (2) jako přídavné, odkazuje na post-baccalaureate stav.

assistantship

Education; Higher education

Ocenění uděleno pro postgraduální studenty a která se skládá z vrácení školného a stipendium pro částečný úvazek výuky a výzkumu. (viz také aspirantka, odborný asistent; ...

menší

Education; Higher education

Sekundární oblast koncentrací.