Home > Industry/Domain > Earth science

Earth science

Any of several geological sciences that are concerned with the earth, its origins, and all of its various structures and physical forms and phenomena.

7Categories 223518Terms

Add a new term

Contributors in Earth science

Earth science > Pedologie

Izoelektrický bod

Earth science; Soil science

Činnost potenciál stanovení iontů v roztoku v rovnováze s povrchem proměnné poplatky, jejichž čisté elektrický náboj je nulový. Pro půdy, který odkazuje na pH Izoelektrický bod pH ...

mísitelný posunutí

Earth science; Soil science

Proces, který nastává, když tekutina mísí s a posouvá další tekutiny. Vyplavování solí půdě je příkladem, protože přidané vody mísí s a posouvá půdního ...

Bernoulliho je hlavní

Earth science; Soil science

Potenciálu půdní vody klesá ve směru toku.

doprava

Earth science; Soil science

Pohyb hmoty z jednoho místa v půdě do jiného bodu v půdě.

microsymbiont

Earth science; Soil science

Obvykle označuje Prokaryotické partnera v symbióza Bacterium.

kontaktní úhel

Earth science; Soil science

Kde je voda v kontaktu s povrchu pevných, úhel, vyskytující se na straně tekutého dropletu meniskus nebo vody mezi povrchem plné a plynné fázi za kapalinu.

Mohr Obálka

Earth science; Soil science

Obálka série Mohr kruhy představující zátěžové podmínky při selhání pro daný materiál.