Home > Industry/Domain > Design

Design

The art or practice of designing or making designs.

6Categories 13499Terms

Add a new term

Contributors in Design

Design > Design krajiny

eco-chic

Weddings; Coats & jackets

Ekologické a etické design, který nemá obětovat kvalitu a styl. Oba "zelené " a stylové. Kombinace módnost a životního prostředí.

klienti

Design; Landscape design

Každý, kdo pronajímá jednotlivec nebo společnost poskytovat krajina službu nebo produkt, jako majitel domu, který najme školky na šířku jeho majetku.

komerční důvody

Design; Landscape design

Komerční důvody obvykle surround, podnikání, městském domě složité nebo bytového domu. Často, že je nadřízený nebo zřízený společnost se řídí rozhodnutí o krajinu. Krajiny ...

bilance

Design; Landscape design

Rovnováha je vztah mezi prvky v krajině. Rovnováhy mohou být formální nebo neformální. Formální rovnováhy by obvykle znamenalo, že jedna strana krajiny je zrcadlem toho druhého, ...

základní mapa

Design; Landscape design

Výkres, který obsahuje všechny informace shromážděné o krajině a poskytuje základní údaje mají být použity v procesu návrhu krajiny.

základní plán

Design; Landscape design

Vytvoření bubliny diagramy, plány koncept, návrh vzorů, z nichž nakonec slouží k vytvoření dokončeného krajiny design.

hranice sázení

Design; Landscape design

Zařízení nebo skupina rostlin, která rozděluje prostor v krajině nebo mezi sousedních pozemků.