Home > Industry/Domain > Culture

Culture

The social heritage and customs of an organized community,society or ethnic group.

4Categories 7394Terms

Add a new term

Contributors in Culture

Culture > Lidé

svátek

Culture; People

Bohaté jídlo podávané na zvláštní příležitosti pro velkou skupinu lidí; hostili jsme na kachnu na oslavu zahájení lovecké sezóny.

odůvodnění

Culture; People

Jako odůvodnění se nazývá veřejné představení, jako poezie nebo hudby a aktu o opakující se něco naučil nazpaměť.

Obhajoba model

Culture; People

Člověk, který jde nad rámec svých povinností ve prospěch ze služby.

Světového kulturního dědictví UNESCO

Culture; People

Na seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO je místo, které je uvedeno organizací UNESCO jako zvláštní kulturní nebo fyzikální význam. Může být les, mountain, ...

opakovat

Culture; People

Je to akt opakováním faktů nebo myšlenky, které jste slyšeli od lidí, nebo se dozvěděl o nedávno bez pochopení je a přemýšlet o nich pro sebe.

eulogize

Culture; People

Velmi oceňuji nebo pochválit někoho, ústně nebo písemně.

rentagob

Culture; People

Lidé, kteří jsou tak hovorný, tak se zdají být informování ostatní, které jejich ústa je k pronajmutí.