Home > Industry/Domain > Consumer services

Consumer services

A service provided to the general public, such as legal service, medical service or cleaning service.

6Categories 1517Terms

Add a new term

Contributors in Consumer services

Consumer services > Portrétní fotografie

portrétní fotografie

Consumer services; Portrait photography

Portrétní fotografie nebo portrétování je sběr dat prostřednictvím fotografie podobu osoby nebo malé skupiny lidí (skupinový portrét), v níž převládá tvář a výraz. Cílem je ...