Home > Industry/Domain > Computer science

Computer science

The discipline that is concerned with methods and techniques relating to the design of computation and automatic data processing.

2Categories 3081Terms

Add a new term

Contributors in Computer science

Computer science > Šifrování

výměny klíčů Diffie-hellman

Computer science; Cryptography

Výměna klíčů Diffie-Hellman, nazývané také exponenciální výměny klíčů, je metoda Digitální šifrování, které používá čísla na zvláštní pravomoci k výrobě klíč pro dešifrování ...