Home > Industry/Domain > Computer science

Computer science

The discipline that is concerned with methods and techniques relating to the design of computation and automatic data processing.

2Categories 3081Terms

Add a new term

Contributors in Computer science

Computer science > Algorithms & data structures

údaje vědy

Computer science; Algorithms & data structures

Údaje věda je studium a praxe odvozování zpravodajství z obrovské obchody velkých dat. Obsahuje různé prvky od matematiky, statistiky, datové inženýrství, rozpoznávání vzorů, ...

radix strom

Computer science; Algorithms & data structures

Kompaktní reprezentaci trie, v níž je sloučena libovolný uzel, který je jediné dítě s rodičem.

oblouk

Computer science; Algorithms & data structures

Spojení mezi dvěma vrcholy grafu. v ohodnocený graf, každý okraj má číslo, zvané "váhu". V orientovaný graf okraj jde z jednoho vrcholu, zdroj, do druhého, cíl a proto je spojení ...

zdarma strom

Computer science; Algorithms & data structures

Připojené, Acyklické, neorientovaný graf.

hyperedge

Computer science; Algorithms & data structures

Spojení mezi libovolným počtem vrcholů hypergraph. Formální definice: hyperedge je množina vrcholů hypergraph.

hrany

Computer science; Algorithms & data structures

Spojení mezi dvěma vrcholy grafu. v ohodnocený graf, každý okraj má číslo, zvané "váhu". V orientovaný graf okraj jde z jednoho vrcholu, zdroj, do druhého, cíl a proto je spojení ...

k deque

Computer science; Algorithms & data structures

Datová struktura, ve které mohou položky přidána nebo odstraněna z hlavy nebo ocas.