Home > Industry/Domain > Computer

Computer

18Categories 216913Terms

Add a new term

Contributors in Computer

Computer > Paměť

Kompresní poměr

Computer; Storage

Částka, o kterou jsou data komprimována, vyjádřené ve vztahu k původní velikost souboru. Vyšší poměry vyrábět menší soubory, ale výsledek degradace více údajů.

shyte

Computer; Storage

Shyte se používá k měření poškozená data, špatné programování a odpadky na Internetu. Shyte , jeden se rovná jeden bajt.

Dolní propust

Computer; Storage

Low-pass filtr je filtr, který prochází nízkofrekvenční signál, ale attenuates (snižuje amplitudu) signály s frekvencí vyšší než frekvence.

Lossless

Computer; Storage

Typ snížení objemu dat (komprese) kde není signál data ztracena.

bit

Computer; Storage

Nejmenší jednotka informací v počítači nebo jiné binární zařízení. Každý bit může mít hodnotu nula nebo jedna celkem dvou států; proto jsou schopné vyjádřit dva k moci n států n ...

Steganografie

Computer; Storage

Vytvoření tajné komunikace kde existenci zprávy není známo, že ostatní a je nepravděpodobné, že by se objevil. To může být mnohem užitečnější, než běžné šifrování, jako ...

DNA pevný disk

Computer; Storage

Digitální paměťové zařízení, které umožňuje uložení obrovské množství dat pomocí metodu vyvinul povahou psát a číst počítačová data. Zařízení první převede počítač binární data do ...