Home > Industry/Domain > Computer

Computer

18Categories 216913Terms

Add a new term

Contributors in Computer

Computer > Notebooky

PROCESOR

Computer; Laptops

CPU je zkratka pro centrální procesorovou jednotku, to je jádro počítače; Nezbytné pro výpočetní výkon.

DDR

Computer; Laptops

Zkratka definice dvojité přenosovou rychlost, která je schopnost odesílat a přijímat počítač signalizuje dvakrát v jednom hodinovém cyklu převodem dat na vysoké a nízké segmenty ...

DIMM

Computer; Laptops

Zkratka definice dual inline memory module, což je druh paměti výrazně používané v přenosných počítačů; skládá se z řady obvody RAM (random access memory) s oběma stranami modulu ...

AC napájecí adaptér

Computer; Laptops

Sada baterií, která převádí střídavý proud (AC) na stejnosměrný proud (DC); Střídavý proud je vysokého napětí a musí být převeden na nižší napětí před použitím v přenosném ...

širokoúhlý

Computer; Laptops

Počítač zobrazí s poměry stran širší než 4:3, s typickými projevy poměr stran 16:9 nebo 16:10.

baterie

Computer; Laptops

Napájecí zdroj pro přenosná zařízení. Člověkem moc buňky používají k výrobě elektrické energie.

Google notebook

Computer; Laptops

Poprvé zaveden v roce 2011, Google notebook je osobní počítač s operačním systémem Chrome OS jako svůj operační systém. Také volal, Chromebook, zařízení je určen k použití při ...