Home > Industry/Domain > Communication

Communication

The activity of conveying information and ideas to others through the exchange of speech, written messages, signals or behaviour such as body language.

6Categories 8393Terms

Add a new term

Contributors in Communication

Communication > Ústní komunikace

Přímá interakce

Communication; Oral communication

Přímé akce o interakci osobně s osobou nebo se skupinou lidí.

pragmatický selhání

Communication; Oral communication

Chyba nebo porucha v jazykové komunikaci v sociálních situacích.

úsměv

Communication; Oral communication

Výraz obličeje, které rozzáří oči a koutky úst křivka mírně vzhůru a který vyjadřuje především zábavu, potěšení, schválení, nebo někdy opovržení.

úsměv

Communication; Oral communication

K tomu zpět rty ukázal zuby zejména v zábavní nebo smích; obecně.

chichotat

Communication; Oral communication

Smát se opakované krátké úlovky dechu.

smíchem

Communication; Oral communication

Hlasitý nebo bouřlivý výbuch smíchu.

úšklebek

Communication; Oral communication

Úsměv postižené nebo arogantní způsobem.