Home > Industry/Domain > Chemistry

Chemistry

A branch of physical science that is concerned with the study of matter and energy and how they interact.

19Categories 145369Terms

Add a new term

Contributors in Chemistry

Chemistry > Spektroskopie

fotometrická šum

Chemistry; Spectroscopy

Zabraňuje detekci velmi malých absorbanci jako nejsou odlišeny od šumu.

PATHLENGTH

Chemistry; Spectroscopy

Vzdálenost vzorku (v kyvetě nebo film například) záření prochází.

prostorové rozlišení

Chemistry; Spectroscopy

Nejmenší fyzickou vzdálenost mezi měřené postojů vzorku.

absorbance

Chemistry; Spectroscopy

Absorbance = A = - log10 (to / I0) kde I0 je dopadajícího záření a záření přenášené.

odrazivost

Chemistry; Spectroscopy

Identický s přenosem, ale lze jej použít pro odražené záření. Často používají jako %R.

transflection

Chemistry; Spectroscopy

Měření absorpce odraz v poloviny nebo rozsah NIR pomocí zrcadla (střední) nebo keramické disk(NIR).

disperzní

Chemistry; Spectroscopy

Typ spektrometru, kde záření je rozdělena difrakční mřížky, hranol nebo jiné zařízení pro diskrétní vlnové délky. Pre-disperzní je kde proces popsaný výše se provádí před světla ...