Home > Industry/Domain > Business services

Business services

The business service industry provides the core business skills and knowledge required for a high performing workplace.It covers an array of expertise, including customer contact, business administration, business management, business information and human resource management.

16Categories 34605Terms

Add a new term

Contributors in Business services

Business services > Fúze a akvizice

důvěrném kapitálu

Banking; Mergers & acquisitions

Podíly akcií, které nesmí být prodána ve veřejné nabídce bez registrace federální cenných papírů, nebo po uplynutí určité hospodářství.

alokace kupní ceny

Banking; Mergers & acquisitions

Přiřazení spravedlivé hodnoty na všech hlavních aktiv a pasiv nabytého podniku po akvizici.

Úprava ceny nákupu

Banking; Mergers & acquisitions

Smluvní ustanovení navržen tak, aby odrážela změny hodnoty aktiv mezi konkrétní datum (např, datem účinnosti dohody nákupu aktiv nebo akcií) a zavírání.

směnka

Banking; Mergers & acquisitions

Směnka je formou dluhu, který výrobce/dlužníka vydává peníze nebo platí jako protiplnění v pořízení.

Smlouva o utajení

Banking; Mergers & acquisitions

Dohoda o ochraně důvěrných informací, které jsou zveřejněné na potenciální investor nebo nabyvatele. , Nazývané také "NP" nebo "Prohlášení o mlčenlivosti".

fúze

Banking; Mergers & acquisitions

Právní kombinace dvou nebo více podniků, kde jedna společnost jde o existenci a jeden corporation zůstává jako přežívajícímu subjektu.

významné nepříznivé změny

Banking; Mergers & acquisitions

Smluvní ustanovení v burzovní nákupu nebo majetek kupní smlouva která určuje, že transakce nesmí končit v absenci některých materiálu nepříznivé změny podnikání prodávajícího před ...