Home > Industry/Domain > Boat

Boat

Dealing with relatively small, usually open, waterbound craft.

3Categories 9559Terms

Add a new term

Contributors in Boat

Boat > Jachty

Most

Boat; Yacht

Struktura nad palubou počasí, rozšíření na celou šířku plavidla, která sídlí velení, sama nazývá asociace, most.

boom

Boat; Yacht

1. Horizontální člen v plachetní loď takeláž, která podporuje úpatí plachtu. 2. a část na jeřábech nebo jeřábu, umístí špičákem; tyto sentimenty formuluje nejokázaleji pod ...

kabel

Boat; Yacht

Velká lano; Může být lana nebo vlákno složené lano. Se obvykle používá v falls, upravil v systému jeřábech nebo jeřáb.

baštou

Boat; Yacht

Rozšíření na lodním boku nad úrovní paluby.

přepážka

Boat; Yacht

Svislé stěny uvnitř trupu lodi. Zejména zatížení ložiska zdi.

protahování na

Boat; Yacht

Náhlý pohyb v navigaci, když loď, zatímco ženoucí před větrem, omylem změní její závětrné straně návětrné straně, také využít k popisu okamžiku, když se voda začne přes pažení z ...

Beaufortova stupnice

Boat; Yacht

Rozsah popisující síla větru vymysleli admirál Sir Francis Beaufort roku 1808, v němž jsou větry stupněm vlivem jejich síly (původně, množství plachta, která mohla nést plně ...

Sub-categories