Home > Industry/Domain > Banking

Banking

The business of a banker, banking involves an establishment for the loaning, holding, exchanging, or issuing of money. Also deals with the transmission of funds and the extensions of credit.

11Categories 38442Terms

Add a new term

Contributors in Banking

Banking > Obchodní bankovnictví

úročený běžný účet

Banking; Merchant banking

Úročený běžný účet je běžný účet, který generuje úrokové výnosy na disponibilní zůstatek na účtu.

obchodní banka

Banking; Merchant banking

Obchodní banka je finanční institucí, která poskytuje kapitál společnosti ve formě podílového vlastnictví místo půjčky. Obchodník banka poskytuje také poradenství o firemních ...

obchodní servisní smlouva

Banking; Merchant banking

Obchodníka služby dohody (MSA) dohodnutých mezi bankou a obchodníkem a dohodnuté ceny, jak budou přijímány karty a typy karet, které mohou být přijaty.

nahromaděný úrok

Banking; Merchant banking

Zájem, který by byl časově nebo nahromaděné na půjčky, záruky nebo jiné jistoty denně mezi dvěma daty platby úroků.