Home > Industry/Domain > Aviation

Aviation

Dealing with vehicles or machines used in flight or propulsion through the air.

14Categories 89331Terms

Add a new term

Contributors in Aviation

Aviation > Létání letadlem

Kontrola 100 hodin

Aviation; Airplane flying

Inspekce, identické v oboru na roční kontrolu. Musí být provedena každých 100 hodin letu v letadle pod 12.500 liber, které se používají k pronájmu.

absolutní výška

Aviation; Airplane flying

Svislá vzdálenost letadla nad terénem, nebo nad úrovní terénu (AGL).

absolutní strop

Aviation; Airplane flying

Výška jakou stoupání již není možná.

vzdálenost urychlit go

Aviation; Airplane flying

Vzdálenost potřebné k urychlení na V1 s všechny motory na startu moc, dojít k selhání motoru na V1 a pokračovat ve startu na zbývajících systémech. Přehlídky vyžaduje zahrnuje ...

vzdálenost urychlit stop

Aviation; Airplane flying

Vzdálenost potřebné k urychlení na V1 s všechny motory na startu moc, dojít k selhání motoru na V1 a přerušení startu a přivést k zastavení brzdný akce pouze letadla (není za ...

zrychlení

Aviation; Airplane flying

V překonání setrvačných sil, a která může být definována jako změna v rychlosti za jednotku času.

příslušenství

Aviation; Airplane flying

Komponenty, které se používají s motorem, ale nejsou součástí samotného motoru. Jednotky magnetos, karburátory, generátory a palivových čerpadel jsou běžně nainstalovaných motoru ...