Home > Industry/Domain > Anthropology

Anthropology

The study of human beings and human ancestors through time. Focuses on relation to physical characteristics, environmental effects, social relations and culture. The science of humans.

7Categories 50284Terms

Add a new term

Contributors in Anthropology

Anthropology > Forenzní antropologie

forenzní antropologie

Anthropology; Forensic anthropology

Forenzní antropologie je uplatnění vědy fyzické antropologie a lidské osteologie v právním prostředí, nejčastěji v trestních případech, kdy se oběť zůstává v pokročilých stadiích ...