Home > Industry/Domain > Agriculture

Agriculture

The practice of cultivating soil, crops, and livestock and the preparation or marketing of those products.The practice of cultivating soil, crops, and livestock and the preparation or marketing of those products.

13Categories 98560Terms

Add a new term

Contributors in Agriculture

Agriculture > Ostatní zemědělská produkce (vyjma potravin)

skluz

Agriculture; Non-food agricultural produce

sklon kanálu nebo svislý průchod které voda, pozemky, uhlí, atd., může být upuštěno,

utěsňování

Agriculture; Non-food agricultural produce

Uzavření, na balíček, lze dokázat, že obsah nebylo manipulováno.

čerpadlo

Agriculture; Non-food agricultural produce

Stroj nebo zařízení pro chov, komprese nebo přenos tekutin.