Home > Industry/Domain > Agricultural chemicals

Agricultural chemicals

Includes chemicals designed for agricultural use for protection of crops from fungus and insects, as well as for the growth and protection of plants.

8Categories 36068Terms

Add a new term

Contributors in Agricultural chemicals

Agricultural chemicals > Organická hnojiva

organická hnojiva

Agricultural chemicals; Organic fertilizers

Organická hnojiva obsahují přirozeně se vyskytující organických materiálů (např. hnůj, červ odlitků, kompost, mořské řasy, guano), nebo přirozeně se vyskytující minerální ...