Home > Industry/Domain > Agricultural chemicals

Agricultural chemicals

Includes chemicals designed for agricultural use for protection of crops from fungus and insects, as well as for the growth and protection of plants.

8Categories 36068Terms

Add a new term

Contributors in Agricultural chemicals

Agricultural chemicals > Herbicidy

systémový herbicid

Agricultural chemicals; Herbicides

Vstřebává listy rostliny a systematicky vede jeho průběh v celém těle Celá rostlina, dokud se celá rostlina je zabit, včetně kořenů.

přemístěný herbicid

Agricultural chemicals; Herbicides

Vstřebává listy rostliny a systematicky vede jeho průběh v celém těle Celá rostlina, dokud se celá rostlina je zabit, včetně kořenů.

kontaktní herbicid

Agricultural chemicals; Herbicides

Druh herbicidu, který má vliv pouze část rostliny, která má přímý kontakt s; obvykle nastříkané na, kontaktní herbicid nemá vliv na kořen rostliny.

Settings herbicid

Agricultural chemicals; Herbicides

Efekt plevele jak klíčit a růst, i když se nebude schopen vykonat již vzniklého plevele.

reziduální herbicid

Agricultural chemicals; Herbicides

Obvykle typ Settings herbicid, který je schopen mít delší efekt, trvající po delší dobu k zamezení růstu řas v půdě.