Home > Industry/Domain > Advertising

Advertising

The methods and act of calling something to the attention of the public especially through paid announcements. Also includes the business of preparing advertisements for publication or broadcast.

7Categories 16774Terms

Add a new term

Contributors in Advertising

Advertising > Reklama v rádiu

nejlepší čas k dispozici (BTA)

Advertising; Radio advertising

Závazek rozhlasové stanice ovzduší plánované reklamy v nejvyšším hodnocením pozice, které jsou k dispozici/otevřené během kampaně. Tyto plány dávají pružnost plánování vysílání a ...

složení cílové skupiny

Advertising; Radio advertising

Demografické nebo socioekonomický profil na stanici publikum. Inzerentů tato data využít k lepší cílení reklam.

dostupnost

Advertising; Radio advertising

Obchodní místo v programu, nebo mezi programy na dané stanici, která je k dispozici pro nákup.

Průměrná quarter-hour osob (AQH)

Advertising; Radio advertising

Průměrný počet osob poslechu konkrétní stanici nejméně pět po sobě jdoucích minut po dobu 15 minut.

quarter-hour průměrné hodnocení

Advertising; Radio advertising

Odhad průměrné quarter-hour osoby, vyjádřená jako procento populace, měřeno.

ranní drive

Advertising; Radio advertising

Časový rámec odpovídající od pondělí do pátku, obvykle od 6: 00 do 10 hodin na většině stanic, během nichž reklamy jsou zaměřeny na spuštění.

Arbitron

Advertising; Radio advertising

Společnost spotřebitelského výzkumu v USA, které shromažďuje data z posluchače na radio publikum a využívá data rádio hodnocení služeb.