Home > Industry/Domain > Utilities

Utilities

Of or related to any publicy utility institution mandated with maintaining the infrastructure for a particular public service; such as the provision of water, gas and electricity.

4Categories 1532Terms

Add a new term

Contributors in Utilities

Utilities > Gas

vykořisťování

Utilities; Gas

AKT tvorby některých prostor půdy nebo vody, ziskové nebo produktivní nebo užitečné

biota

Utilities; Gas

život rostlin a živočichů z určité oblasti nebo období

ropné skvrny

Utilities; Gas

Vrstva oleje plovoucí na vodě nebo pokrývající břeh vodního tělesa; - Obvykle ropa, která unikla z ropného tankeru.

odlesňování

Utilities; Gas

Těžba stromů nebo lesů.

ekoton

Utilities; Gas

Přechodná zóna mezi dvěma komunitami, která obsahuje charakteristické druhy obou z nich.

potrubí

Utilities; Gas

Potrubní systém, obzvláště takový používaný pro přepravu vody, plynu, nebo ropných produktů.

kontinentální šelf

Utilities; Gas

Ponořená hranice kontinentu, která se postupně svažuje a sahá k bodu strmějšího sestupu na dno oceánu.

Sub-categories