Home > Industry/Domain > Translation & localization

Translation & localization

1) The converting of one language into another for the purpose of facilitating understanding and 2)The process of adapting a language for a specific country or region, or translation of a product into another language so it is marketable in a specific country or region

8Categories 17333Terms

Add a new term

Contributors in Translation & localization

Translation & localization > Překlady

ekvivalentní termín

Translation & localization; Translation

V překladu je ekvivalentní termín termín nebo slovo v původním jazyce, který má slovo do cílového jazyka, který znamená přesně totéž.

Doktor imigrant pacienta interpret konzultace

Language; Translation

V tomto kontextu máme imigrant, který odešel k doktorovi. Od zahraniční osoba nemluví jazykem doktor, on nebo ona odešla do zdravotního střediska s tlumočnicí. Výměna slov, ...

Přímá půjčka

Language; Translation

Slovo je vypůjčené z jednoho jazyka a začleněna do druhého.

Dobrovolnická interpret

Translation & localization; Translation

Osoba, která nabízí volně vyložit, aniž by zaplatil (obvykle pro humanitary účely).

cataphora

Language; Translation

Použití jazykové položky postoupit vpřed na další prvky v textu (např ve svém projevu řekl král. . .).

Kalk

Language; Translation

Proces, při němž se jednotlivé prvky položku zdrojový jazyk doslova přeloženo předkládat odpovídající cílový jazyk (např Ministre des finances – ministerstvo ...

kánon

Language; Translation

Texty nebo text považován za součást dědictví, kterouž a tedy povinné čtení ve školních a univerzitních studijních programů.