Home > Industry/Domain > Religion

Religion

Refers to any set of beliefs of any community or nation, concerning the cause, nature, and purpose of life and the universe, especially when considered as the creation of a supernatural or divine agency.

14Categories 70899Terms

Add a new term

Contributors in Religion

Religion > Catholic church

internuncio

Religion; Catholic church

Mezi dvěma stranami; papežský legát nízké. Název přidělený v římské kurii diplomatického zástupce, která však nenáleží do pěti nejvyšších tříd papežské diplomatické ...

indult

Religion; Catholic church

Speciální dočasných povolení udělených katolické církve. Nejznámější indult mezi laickými katolíci v poslední době byl ten udělené papež Jan Pavel II v 1984, kterým se povoluje ...

longanimity

Religion; Catholic church

Longanimity znamená pacientů vytrvalostní strádání, zranění nebo urážky; klidem v reakci na protivníka. Longanimity je jedním z dvanácti ovoce ducha svatého.

Nešpory

Religion; Catholic church

Jeden z božského úřadů římsko-katolické církve, se konalo v soumraku.

prozíravost

Religion; Catholic church

Ctnost, která umožňuje člověku rozpoznávat dobro a volit správné prostředky k jeho dosažení. Coby jedna z hlavních morálních ctností, umožňující křesťanovi žít podle Kristova ...

nevíra

Religion; Catholic church

Svévolné odmítnutí souhlasit se zjevenou pravdou nebo dokonce přehlížení této pravdy (2089).

pašijový týden

Religion; Catholic church

Týden předcházející Velikonocím, začíná Květnou (Pašijovou) nedělí, v liturgiích východních církví se nazývá "Velký týden". V jeho průběhu církev každoročně slaví události spjaté ...