Home > Industry/Domain > Medical devices

Medical devices

Any instrument, appliance or machine that facilitates the prevention,diagnosis and treatment of illness, physical or mental injury, by a medical professional.

20Categories 73396Terms

Add a new term

Contributors in Medical devices

Medical devices > Radiology equipment

3D objemové obrázek

Medical devices; Radiology equipment

Typ obrázku kontrolovat, zda vypočítanou počítačová tomografie (CT), magnetická rezonance (MRI) nebo pozitronová emisní tomografie (PET).

3D-3d shoda

Medical devices; Radiology equipment

Odpovídající CBCT obrazů získaných na palubě kV imager pomocí odkazu CT dataset. Odpovídající je obvykle založen na měkké tkáně anatomie, ale také být založena na kostnaté ...

3D pohled

Medical devices; Radiology equipment

Pohled na objekt ve třech fyzické rozměry (jako protiklad k planární obraz). Obvykle objekt také lze otáčet a naklonění pohlížet z jiných stran.

3D souřadnicový systém

Medical devices; Radiology equipment

3D kartézský souřadnicový systém poskytuje tři fyzické rozměry vesmíru: délka, šířka, výška (x, y, z). Tři osy definující systém jsou navzájem kolmé.

2D-2d shoda

Medical devices; Radiology equipment

Porovnávání dvou získaných obrazů – obvykle kV/kV, ale možná i MV/kV nebo MV/MV – s jejich odpovídající referenční obrazy. Odpovídajícího je založena především na kostnaté ...

kontrolní bod

Medical devices; Radiology equipment

Za chvíli v léčbě, která definuje vztah mezi časem, plánované osy pozic a plánované MU. První kontrolní bod definuje počáteční osy pozice (čas = 0); následné ty definovat ...

kontrolní uzel

Medical devices; Radiology equipment

Software vložené na deska s tištěnými spoji, která ovládá HET subsystému.