Home > Industry/Domain > Language

Language

Of of pertaining to any method of human communication, either spoken or written, consisting of the use of words in a structured and conventional way, whether united in a system specific to a country or region.

21Categories 484230Terms

Add a new term

Contributors in Language

Language > Slovníky

k (sb.)

Language; Dictionaries

Funkce slova; předložka; Když mluvil, přičemž, nebo zobrazení sb. s-té nabídce.

na

Language; Dictionaries

Funkce slova; předložka; dotýkal povrchu nebo na objekt.

vztahy mezi koncepty

Language; Dictionaries

Koncepty neexistují jako izolované jednotky mysli, ale jsou vždy ve vztahu jeden k druhému. Naše myšlenkové pochody neustále vytvářejí a zdokonalují vztahy mezi koncepty, ať už ...

z (s-té.)

Language; Dictionaries

Funkce slova; předložka; začíná na určitém místě a tady nebo

v

Language; Dictionaries

Funkce slova; předložka; (1) poloha sb. s-té., uvnitř kontejneru, vozidla, místnost, budova, kino, hry, hra, programu atd.

slovník studujícího

Language; Dictionaries

Definice: Slovník studujícího je speciálně připravena pomoci osobě získávání nový jazyk zvládnout používání slov, sloučenin a idiomů, spolu s jejich výslovnost, pravopis a tedy ...

nevýhodné

Language; Dictionaries

S nevýhodou; nepříznivá k úspěchu a prosperitě; nevhodné; újmu; – proti výhodné; jako situace armády je nevýhodné pro útok nebo obranu.