Home > Industry/Domain > Household appliances

Household appliances

Any device found in the home designed for a specific function, especially electric devices such as toasters or refrigerators.

9Categories 15065Terms

Add a new term

Contributors in Household appliances

Household appliances > Myčky nádobí

Myčka

Household appliances; Dishwashers

Myčka nádobí je mechanické zařízení pro čištění nádobí a náčiní jíst. Myčka mechanického čištění stříkáním horké vody, obvykle mezi 55 až 75 ° C (130 až 170 ° F) na nádobí, s ...