Home > Industry/Domain > Health care

Health care

Of or pertaining to the prevention and treatment of illness, and the preservation of physical and mental well-being, through the services provided by medical professionals.

43Categories 457930Terms

Add a new term

Contributors in Health care

Health care > Poruchy spánku

antihistaminy

Health care; Sleep disorder

Léčiva, která působí proti účinku histaminu - chemické látky, vylučované určitými buňkami v těle. Ospalost, která je při využití těchto léčiv k původnímu účelu nežádoucí, je ...

melatonin

Health care; Sleep disorder

Hormon, produkovaný epifýzou, který je derivátem aminokyseliny tryptofanu. Pomáhá synchronizovat neurony, řídící systém biologických hodin (cirkadiálního rytmu) ze ...

hypothalamus

Health care; Sleep disorder

Část mezimozku, ležící pod thalamem; reguluje tělesnou teplotu a metabolické procesy.

insomnie

Health care; Sleep disorder

Nespavost; chronická porucha spánku, při níž jedinec nemůže usnout, nebo má problémy s udržením spánku a subjektivně se po nočním spánku cítí unaven, neosvěžen. Lidé s insomnií ...

parasomnie

Health care; Sleep disorder

Souhrnný název pro skupinu nepřirozených stavů, které doprovázejí spánek, nebo jsou na ně vázány - kupříkladu náměsíčnost, mluvení ze spaní, noční děsy.

narkolepsie

Health care; Sleep disorder

Chronická spánková porucha, charakterizovaná krátkodobými epizodami náhlého hlubokého spánku. Mezi symptomy narkolepsie patří nadměrná ospalost, kataplexie, spánková paralýza, ...

mozková kůra

Health care; Sleep disorder

Plášť velkého mozku z šedé tkáně; odpovídá za vyšší nervové funkce.