Home > Industry/Domain > Festivals

Festivals

An event, usually staged by a local community, which usually focusses on and celebrates a unique aspect, custom or tradition of that community.

8Categories 4285Terms

Add a new term

Contributors in Festivals

Festivals > Vánoce

Vánoční sáňky

Festivals; Christmas

Alternativní název pro Mikuláše, poprvé byl používán protestanti v 16 letech se vyhnout katolických svatých. V Americe se stal Santa Claus, Sinterklaas v plánu, v německy ...

Vánoční koledy

Festivals; Christmas

Koledy, písně použité ve oslavy a tance, psané pro a na Vánoce.