Home > Industry/Domain > Earth science

Earth science

Any of several geological sciences that are concerned with the earth, its origins, and all of its various structures and physical forms and phenomena.

7Categories 223518Terms

Add a new term

Contributors in Earth science

Earth science > Mapování

sekundární kompilace

Earth science; Mapping science

V pobře ní čáru, kompilace na speciálně připravené, matný, plastové list, zobrazující neopravených nebo diskrétní hmotou.

ochranná hráz

Earth science; Mapping science

Bariéra, postavená ve vodě tak, aby tvoří přílohu, ze které lze čerpané vody umožňuje volný přístup k prostoru ohraničená přehrady.

kumulované divergence

Earth science; Mapping science

Algebraický součet rozdílů (částečné) pro sekce úrovně linie, ze začátku řádku na konec každé části, na kterém se vypočítává celkový rozdíl.

diopter

Earth science; Mapping science

Jednotka měření pro zvětšovací sílu objektivu, rovná reciproční Ohnisková vzdálenost v metrech. dioptric (vyrovnání ) obsahující pouze refractive prvky (objektivy a ...

skutečný směr

Earth science; Mapping science

Vodorovný směr sever vyjádřené jako úhel od astronomické.

směr kosinus

Earth science; Mapping science

Kosinus úhlu směrem.

průměr

Earth science; Mapping science

(1) Přímou linií z jednoho bodu na elipsa do bodu na druhé straně procházející středem elipsy. Průměrem kružnice se liší velikostí. Že průměr procházející zaměření je delší než ...