Home > Industry/Domain > Chemistry

Chemistry

A branch of physical science that is concerned with the study of matter and energy and how they interact.

19Categories 145369Terms

Add a new term

Contributors in Chemistry

Chemistry > Makromolekulární chemie

řetěz

Chemistry; Polymer chemistry

Řetězec, který zahrnuje ústavní jednotky vždy připojil k navzájem přes čtyři atomy, dva na každé ústavní jednotky.

lineární řetězec

Chemistry; Polymer chemistry

Řetěz bez větev bodů mezi hranice jednotkami (tj , konec skupiny nebo větev body).

makromolekuly

Chemistry; Polymer chemistry

Molekula vysoké relativní molekulová hmotnost, struktura, která v podstatě zahrnuje více opakování určitého počtu ústavní jednotek.

macrocycle

Chemistry; Polymer chemistry

Cyklické makromolekulu nebo makromolekulární cyklická část molekuly.

stupeň polymerace

Chemistry; Polymer chemistry

Počet monomerních jednotek v makromolekulu nebo oligomer molekuly.

depolarizace bodového světla

Chemistry; Polymer chemistry

Fenomén, především kvůli anizotropie polarizibilita rozptyl média, vyplývající ze skutečnosti, že elektrické vektory incidentu a rozptýlené paprsky nejsou koplanární a že tedy, ...

Zředěný roztok

Chemistry; Polymer chemistry

Řešení, v němž se součtem objemů domén obsazené Osolením molekuly nebo částice je podstatně méně než celkový objem roztoku.